Zoeken in deze blog

Translate

zondag 1 augustus 2010

Onthullingen 1: Top Secret America


De Washington Post heeft als krant een traditie als het gaat om onthullingen. Recent heeft het een tweejarig onderzoek afgerond geleid door zo'n twaalf journalisten naar 'Top Secret America'. Sinds de terreuraanslagen van 9/11 is een waar supernetwerk van inlichtingendiensten en diensten ter bestrijding van terreur en binnenlandse veiligheid ontstaan. Het overzicht wie wat doet is inmiddels zoek.

Verspreid over het land hebben zo'n 854.00 mensen de bevoegdheid te werken met 'top secret' materiaal. Dat klinkt alvast erg veel en contraproductief, want zouden juist niet zo min mogelijk mensen hiermee moeten mogen werken?
Maar liefst 1.271 overheidsdiensten en 1.931 bedrijven zijn actief in terreurbestrijding, inlichtingenwerk en nationale veiligheid. Veel van de diensten doen hetzelfde werk, zoals het in kaart brengen van de geldstromen van en naar terreurnetwerken.
Slechts een handjevol hoge functionarissen ('Super Users') mag op de hoogte zijn van alle activiteiten, maar voor hen is het al te veel om bij te houden. Minister van Defensie Robert Gates heeft zich inmiddels afgevraagd of men niet meer (informatie) heeft dan nodig is ...
Daarmee zou de bureaucratie misschien wel voor het eerst zijn eigen doelen voorbij zijn gestreefd, een zeer interessant gegeven in het huidige informatietijdperk!

Bekijk de website over Top Secret America:

http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/

De wijze van presentatie biedt als database m.i. interessante mogelijkheden qua structuur voor toekomstige toegankelijkheid bij digitale (overheids)archieven vanwege hun vaak onderlinge, groepsgewijze relaties. Mensen zullen vaker thematisch gaan zoeken in plaats een inventaris van een bepaald ministerie door te pluizen. Qua uitgangspunt, was PIVOT - handelingen van de overheid - misschien helemaal zo gek nog niet.

Vierde macht

De krant spreekt zelf van het ontstaan van een vierde macht waar nauwelijks controle (meer) over wordt uitgeoefend. Onder het mom van nationale veiligheid wordt vrijwel elke tegendiscussie gesmoord en zijn er onbeperkte financiën beschikbaar gesteld.
Amerika heeft overigens ook hier een traditie hoog te houden.
Al meer dan een halve eeuw geleden, waarschuwde scheidend president Eisenhower voor het ontstaan van een militair-industrieel complex. De hoge uitgaven aan defensie ten tijde van de Koude Oorlog en het escalerende Vietnam-conflict gaven hem op dat punt zeker geen ongelijk.
En de afgelopen decennia zijn er de 'conspiracy theorists' die de overheid in het geheel niet vertrouwen. Of het nu over UFO's gaat (Roswell), de moord op Kennedy, de landing op de maan of (juist) 9/11 gaat; zij wantrouwen alles. Plus Amerikanen houden sowieso niet erg van 'big government', dat min of meer gelijk staat met socialisme.

'Lariekoek'

De rol van veiligheidsdiensten is natuurlijk ook in de hele Irak-oorlog een heikele kwestie. In een recente uitspraak voor de Chilcott Inquiry - het onderzoek in Engeland naar deze oorlog (dat zich vooral richt op de besluitvorming) - sprak voormalig vice-premier Prescott nogal denigrerend over hun kwaliteiten: de geboden informatie was niet veel meer dan 'titletattle' (lees oudewijvenpraat) oftewel kletskoek.

http://www.iraqinquiry.org.uk/

Bekijk reeds vrijgegeven documenten m.b.t. de oorlog:
http://www.iraqinquiry.org.uk/transcripts/declassified-documents.aspx


Nederland: superministerie?

In 2005 bepleitte de Commissie Brinkman nog voor een Ministerie van Veiligheid, een gecombineerd ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het betrof hier vooral bundeling van krachten wegens alle vormen van criminaliteit.

Lees hierover de scriptie van S.E. Planken:
http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/4629/Scriptie%20Sven%20Planken%2017102008%20Ministerie%20van%20Veiligheid.pdf

Dit superministerie is er niet gekomen (wel de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding; in Nederland zijn, ter vergelijking, ongeveer twintig instanties betrokken bij terrorismebestrijding), maar gedachten over samenvoeging van politie en justitie of vorming van één groot nationaal politiekorps keren om de zoveel jaar terug.

Lees de toekomstvisie van het Verwey-Jonker instituut over veiligheid en privacy anno 2030:
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/D0543440.pdf

Geen opmerkingen: