Zoeken in deze blog

Translate

donderdag 3 juni 2010

What's in a name?


Namen zijn de basis van genealogisch onderzoek. Maar wat als je naam niet officieel werd geregistreerd door de staat, bijvoorbeeld om religieuze redenen? Hoe vind je dan nog je familiegeschiedenis terug?

Dissenters

In Engeland vond in de 16e eeuw een hevige strijd plaats tussen het katholicisme en het protestantisme. De breuk met de kerk van Rome door koning Hendrik VIII maakte de weg vrij voor de protestanten engelse stijl: het anglicanisme. Iedereen die niet conformeerde met de nieuwe kerk, werd min of meer tot persona non grata verklaard. Deze 'non-conformists' of dissenters werden maatschappelijk gediscrimineerd. In de reguliere doop-, trouw-en begraafboeken zijn zij dan ook niet terug te vinden. De dissenters vormden daarom hun eigen registers, maar die waren tot voor kort lastig raadpleegbaar en vaak ook erg verspreid.
Deze bronnen zijn nu gedigitaliseerd en sinds kort beschikbaar gesteld. Het gaat in totaal om 224.000 namen, waaronder ook enkele bekende personen zitten als Daniel Defoe en William Blake. Vanwege hun sterke overtuiging, waren dissenters vaak erg vastberaden. Zij hebben mede daarom grote invloed uitgeoefend op de politieke klasse en in het artistieke milieu.

http://www.webuser.co.uk/news/top-stories/470685/nonconformist-records-archived-online

(Familie)namen

Sinds december 2009 had het Meertens Instituut al een databank met alle Nederlandse familienamen (314.000). Vanaf vorige week is er tevens een databank bijgekomen met alle voornamen: zo'n 500.000 in totaal. Wie zijn eigen voornaam intikt, kan tevens zien hoe populair die naam is vanaf 1880, de spreiding over het land etc.

http://www.meertens.knaw.nl/nvb/

Mobiele bundels

Aan de populariteit van genealogie lijkt vooralsnog geen einde te komen. Hoewel het niet de bedoeling is om hier reclame te maken, viel mij recent toch een campagne van T-Mobile op waarin de beeldspraak van de genealogische stamboom en families duidelijk figureert. Goedkoper bellen in zogeheten bundels met je vrienden of kennissen is al langer gemeengoed, maar nog niet eerder vormde dit zo expliciet het uitgangspunt van een reclamecampagne. Bekijk de reclamevoordelen:
http://www.t-mobile.nl/promo/family/alles-over-family.html

Lees meer over de achtergrond van deze campagne door reclamemaker Saatchi
http://www.marketingtribune.nl/nieuws/de-geheime-aanpak-van-de-nieuwe-t-mobile-campagne/

BloedlijnVermedicalisering genealogie

Een naam is aldus een belangrijk startpunt om iemands herkomst te bepalen of in ieder geval de eerste stap. Sinds enkele jaren wint DNA-onderzoek oftewel het achterhalen van de medische bloedlijn, juist ook onder genealogen, in dat opzicht steeds meer aan populariteit.
Het is namelijk een bekend gegeven in de wetenschappelijke literatuur dat de biologische vader, in tegenstelling tot de naamsgeving bij de aangifte voor de burgerlijke stand, vaak veel minder vast ligt. Dit gegeven vindt zijn oorsprong in de natuurlijke selectie. Ik heb wel eens getallen van 1 op de 25 kinderen gelezen met een onechte ouder. Sinds het najaar van 2009 heeft de NCRV hier al een televisieprogramma over op de buis getiteld DNA Onbekend:

http://dna.ncrv.nl/

In plaats van het eindeloos doorspitten van akten en documenten, kan in theorie 1 test volstaan. DNA-onderzoeken zijn tot nog toe, behalve bij opsporing van misdadigers, vooral bekend van het speuren naar afstammelingen van bekende of beroemde personen uit de geschiedenis (bv. vorstenhuizen) of de bepaling van genetische herkomst van hele bevolkingsgroepen. De vermedicalisering van de genealogie ligt daarmee onherroepelijk om de hoek.

http://www.familytreedna.com/

Iets anders zijn overigens de buitenechtelijke kinderen: kinderen die geboren worden buiten een officieel geregistreerd huwelijk. Volgens cijfers van het CBS ligt dat aantal in Nederland inmiddels op 25 procent.

Familiegeheimen ongezond

Genealogisch onderzoek is tot slot overigens ook helemaal niet zo onschuldig, toont recent onderzoek aan. Het blootleggen van familiegeheimen blijkt juist een bron van conflicten; het is maar dat u het weet.

http://www.physorg.com/news189998703.html

Geen opmerkingen: