Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 11 april 2012

De ramp met de Titanic (2): de uitrusting.

De Titanic was niet alleen het grootste schip ter wereld, het werd tevens betiteld als het meest luxueuze passagiersschip. Er was ruimte voor 739 eerste-, 674 tweede-klasse en 1026 tussendeks-passagiers oftewel de derde klasse. Hoewel het merendeel van de ruimte aan boord was gereserveerd voor de rijken, was de massamarkt voor migranten een belangrijke economische realiteit voor de diverse rederijen. Ook hun accommodatie en eten à 8 pond per ticket (fl. 96.-.) was daarom goed verzorgd.

De uitrusting: oceaanpaleizen

Wat de inwendige inrichting van ,,Olympic" en ,,Titanic" aangaat, deze zal in gerieflijkheid zoowel als sierlijkheid weder tot het uiterste worden opgevoerd, ten einde ,,Lusitania" en ,,Mauretania" ook in die opzichten te kunnen overtreffen. Niet alleen zullen er ineenloopende kajuiten, als ,,suites", met den nieuwst denkbaren opschik en gemakken van allerlei aard worden voorzien, maar er zullen gansche reeksen vertrekken worden beschikbaar gesteld voor hen, die op zee over alle gerieflijke inrichtingen verlangen te beschikken, ja, zich geheel ,,thuis" en verblijvend in eigen kring wenschen te gevoelen op dezelfde wijze, alsof zij in een der meest nieuwerwetsche ,,apartment'' - of familiehotels van de beste wijken van Nieuw-York of Londen woonden.
Behalve een tot nu toe ongedacht groote zwemkom met duiktoestellen enz., zal ook aan boord gelegenheid worden verschaft Turksche en Russische baden te gebruiken. Amerikanen zijn aan deze laatste te zeer gewend geraakt, om gedurende een gansche oceaanreis het gemis te kunnen velen.
De Turkse baden van Olympic en Titanic
In de grootste van de eetzalen zullen ongeveer 1000 personen kunnen worden geplaatst. Voor de kajuitspassagiers zullen er drieërlei café's beschikbaar wezen, ook een ,,Dutch grill room" zal worden aangebracht. Een palmentuin zal er op worden ingericht, om de grootste aantrekkelijkheid van verblijf overdag op te leveren, wanneer niet aan dek wordt vertoefd.
Vooral buiten de zomermaanden zal deze lusthof, voorzien van uitnoodigende priëelen, gezocht wezen. Hij wordt overdekt door een gewelfd glazen koepeldak. De wanden zullen rondom begroeid wezen met wingerds, klimop, lianen, enz., waartusschen keur van bloeiende en sierplanten en kostelijke oranjerie een paradijsachtige bekoorlijkheid zullen aanbieden.

Palm Court (1e klasse)
Elk der beide nieuwste oceaanreuzen zal negen stalen dekken tellen, Hun gansche binnenruimte zal door een volledig samenstel van waterdichte schotten, ingeval een lek mocht onststaan, tegen zinken worden behoed. Door één enkele beweging van een op de commandobrug aanwezigen hefboom kan aldus deze drijvende stad in een oogwenk worden verdeeld in dertig wijken en zoodoende tegen zinken worden behoed.
Van de ontzaglijkheid dezer scheepsbouwonderneming kunnen de volgende cijfers eenigen dunk geven. Voor een dubbelen bodem als van ,,Olympic" of ,,Titanic" heeft men 500.000 klinkbouten en klinknagels noodig, waarvan de grootste bijna 4 1/2 centimeter lang zijn. Dáárvan alleen is het gezamenlijk gewicht 270.000 kilogram.
De zwaarste stalen platen van den romp wegen 4750 K.G. en zijn 36 voet lang. Het geraamte van den achtersteven heeft een gewicht van 70.000 K.G., het roer van 100.000 K.G. De grootste stalen leggers wegen meer dan 4000 K.G. en zijn 92 voet lang.
In September 1910 zal de ,,Olympic" en twee maanden later de ,,Titanic" te water gelaten worden. Men houdt zich nu reeds in Amerika met de vraag bezig, hoe groot beider opvolgers daarna alweder zullen worden gemaakt.

Dutch Grill Room


Maar wat is een Dutch Grill Room nu eigenlijk precies? Welk culinair hoogstandje uit Nederland stond de passagier van de Titanic aan boord te wachten? Het woord 'grill room' staat in de eerste plaats voor een ruimte waarin gegrild voedsel of vlees kan worden genuttigd; het woord 'Dutch' verwijst daarbij naar de aankleding of inrichting van de ruimte. De grill room van de Titanic was gevestigd op het D-dek en maakte deel uit van de salon.
In dit café werd zoveel mogelijk met (wand)tegels gewerkt. Naast grote wandtableau's ook tegels op de vloeren, tafels etc. De tegels kwamen uit Nederland (en soms ook Duitsland) en werden in die tijd gezien als een typisch Hollands (export)produkt; vandaar ook de naamsverwijzing. De grill room van het beroemde Hotel Bristol in Wenen, het favoriete onderkomen van de Europese en Amerikaanse elite aldaar, zou gemodelleerd zijn geweest naar dat van de Titanic.
Aangezien beide interieurs niet meer bestaan is bij wijze van impressie onderstaand een voorbeeld van een Dutch grill room van het New Morrison Hotel te Chicago (Illinois) uit 1914 toegevoegd.


Grill room Titanic

Wonder boven wonder zit in het centrum van Wolvega (Friesland) een eetcafé annex afhaal-shoarma/grill room genaamd Titanic. Of zij weet hebben van deze historische connectie, is onbekend. Op het menu staat o.a. ook een broodje shoarma Titanic, broodje kip Titanic en een pizza Titanic. Bij gebrek aan recensies kan ik ze op basis van hun kwaliteit niet speciaal aanbevelen, maar bij deze doe ik dat anderszins toch graag!Bron:
Leidsch Dagblad 08-01-1910

Geen opmerkingen: