Zoeken in deze blog

Translate

maandag 25 november 2013

De Kennedy's en openbaarheid: het brein van de president

Op 25 november 1963 werd John F. Kennedy te Washington begraven. Het belangrijkste bewijsstuk met betrekking tot de moord op president Kennedy ontbreekt in het Amerikaanse Nationaal Archief. Ook zal men er in het graf van de president vergeefs naar op zoek gaan. Waarom?

Brein van de president


De auteur James Swanson heeft recent in zijn End of Days: Assassination of a President het lot van het brein van de president beschreven. De Volkskrant (in navolging van andere media) berichtte hier eind oktober over:

Volgens Swanson zijn tijdens de autopsie op het lichaam van JFK de hersenen in een aparte bak geplaatst en tijdelijk in een kast bij de Secret Service gezet. Daarna zou het 'item' samen met andere medische bewijsstukken in een opberglade zijn beland, bestemd voor het archief.

In oktober 1966 was ontdekt dat de hersenen ontbraken plus enkele andere medische bewijsstukken. Sindsdien is het brein niet meer gezien, zo vertelt Swanson tegen de New York Post.

Er is destijds een onderzoek uitgevoerd door de toenmalige procureur-generaal Ramsey Clark. Die vond de hersenen niet terug, maar stelde wel dat er 'overweldigend bewijs was dat suggereert dat de voormalige procureur generaal, Robert Kennedy, de stukken heeft gestolen', aldus Swanson. Kennedy zou hulp hebben gekregen van zijn assistent Angie Novello.

Sinds de moord op JFK, op 22 november 1963 in Dallas, doen vele theorieën de ronde. De hersenen zouden zijn gestolen om te verdoezelen dat de president van voren in het hoofd is geschoten, en niet van achter. Volgens Swanson speelde dit voor broer Robert geen rol. Hij zou mogelijk de hersenen hebben gestolen om geheim te kunnen houden aan welke ziektes de president leed of welke medicijnen hij gebruikte.

Een en ander valt wellicht hooguit als luguber of macaber af te doen, ware het niet dat dit tot de kern van de zaak voert.Vermissing


De vermissing werd in 1978 voor het eerst bekendgemaakt door Robert Blakey, hoofd van de commissie van het huis van afgevaardigden die de moord behandelde. Dit was het laatste van vijf grote, officiële onderzoeken naar de moord.
Bij aanvang van de zitting - en in afwijking van zijn tekst - verklaarde hij dat de president zonder zijn hersens ligt begraven op de nationale begraafplaats van Arlington. De hersens waren tijdens de autopsie voor nader onderzoek verwijderd.

Vindplaats


Noch de nationale archieven, het Bethesda Marinehospitaal (waar het lichaam na terugkeer in Washington naartoe was gebracht), andere autoriteiten of de familie Kennedy konden een definitief antwoord geven op de vraag wat er met de houder en de inhoud daarvan was gebeurd.
Een woordvoerder van de Kennedy's zei te geloven dat het materiaal vernietigd was. Robert had, als minister van Justitie, de vrees geuit dat de hersens van de president voor het publiek tentoongesteld zouden worden. Dit laatste getuigt alvast van een merkwaardige taakopvatting van de nationale archieven.
Uit mijn recente blog over het mantelpakje van Jackie Kennedy blijkt desondanks wel degelijk hoe de Kennedy's in dat opzicht op de achtergrond sturend bezig zijn geweest en de waarheid zodoende geen dienst hebben betoond, eerder het tegendeel.

Evelyn Lincoln


De houder werd eerst enige tijd bewaard 'in a file cabinet in the office of the Secret Service'. Vervolgens werd de houder, samen met ander medisch bewijsmateriaal, in een 'footlocker' (of locker) geplaatst en overgebracht naar het Nationaal Archief.
Hier werd het in een veilige ruimte geplaatst waar Evelyn Lincoln, de privé-secretaresse van Kennedy, bezig was met de inventarisatie van diens archief. Sinds oktober 1966 worden deze items vermist.
Er is geopperd dat de herbegraving van de president in maart 1967 naar zijn permanente plaats een goede mogelijkheid zou kunnen hebben geboden. Een andere gelegenheid zou het boven zee (in de Atlantische Oceaan) dumpen van de originele lijk-of baarkist begin 1966 kunnen zijn geweest.

JFK aan de lijn, met Evelyn Lincoln zittend en JFK Jr. op haar schoot.

De moeder aller samenzweringstheorieën


Evelyn Lincoln was Kennedy's persoonlijk secretaresse sinds 1953. Op die fatale novemberdag tien jaar later reed zij ook mee in de stoet. In het vliegtuig terug uit Dallas, maakte zij op een briefje een overzicht met mogelijke daders. Dit briefje is in 2010 geveild.

Het lijstje van Evelyn Lincoln met mogelijke verdachten inzake de Kennedy-moord.

Het is wellicht ironisch - of op zijn minst opmerkelijk - dat daarmee de samenzweringstheorieën al beginnen op de dag van de moord zelf, dus nog ruimschoots vóór alle publieke twijfels na voltooiing van het Warren-rapport, maar ook dat het spoor min of meer bij haar eindigt.

Schommelstoel Lincoln


Mogelijk was Robert Kennedy's inhibitie, behalve uit persoonlijke en of familiebezwaren, verder ingegeven door de lotgevallen met de bebloede schommelstoel van president Lincoln na diens moord in 1865. Omstanders zouden er direct allerlei stukjes vanaf hebben gehaald. Binnen enkele dagen waren er tevens foto's van de stoel te koop. Maar de vlekken (in ieder geval op hoofdhoogte) zouden mogelijk eerder van pommade zijn. Hoewel de stoel in 1999 is gerestaureerd, weet ik niet in hoeverre op dit punt nader onderzoek is verricht.

De schommelstoel waarin Lincoln werd vermoord.

Moord artefacten


Deze stoel werd destijds door het Ministerie van Oorlog als bewijsstuk bewaard. Na de rechtszaak werd de stoel in 1867 doorgegeven aan Binnenlandse Zaken, gedurende anderhalf jaar tentoon gesteld in het Patent Office Building en daarna, in 1869, aan het Smithsonian Museum gegeven waar die achter slot en grendel verdween.
De stoel was echter het bezit van theatermanager Harry Ford wiens weduwe, met succes, de regering om teruggave vroeg. Vervolgens werd de stoel in 1929 door Henry Ford gekocht op een veiling in New York voor slechts $2.400: een koopje, notabene nog voor de grote beurscrash later dat jaar. De stoel valt thans te zien in diens museum in Dearborn.
In dit 'Americana' museum valt overigens ook de presidentiële Lincoln te zien, de auto waarin Kennedy werd vermoord. Het interieur daarvan werd gewoon schoongemaakt en de auto deed, weliswaar verbouwd c.q. gepantserd (dat was ie oorspronkelijk niet), nog dienst tot 1977.

Post mortem


Interessant is verder Swanson's bewering dat Robert Kennedy's bemoeienissen destijds minder waren ingegeven door waarheidsvinding (of juist obstructie), als wel het bewaren van mogelijke medische geheimen.
Die geheimen (Addison's disease en hevige medicatie wegens oorlogswonden) zijn pas veel later naar boven gekomen en domineren nu vrijwel volledig het Kennedy-debat. In dat geval kan Robert Kennedy een zekere, vooruitziende blik niet worden ontzegd maar hij was dan ook een insider.
Alle obsessie met het brein van de president ten spijt, overleed Robert Kennedy zelf in 1968 door een schotwond in het hoofd: de kogel, die via de rechter slaap zijn hersens binnendrong, spatte daar uit elkaar en verspreidde vele metaalresten. Deze verwondingen had hij onmogelijk kunnen overleven. Tevens werd er nog een tweede kogel in de hersenen aangetroffen.


Gerelateerde blogs
De Kennedy's en openbaarheid: het mantelpakje van Jackie
De moord op Kennedy en de openbaarheid van archieven
Staatsgeheim
JFK revisited: Dallas 22 november 1963
Moord en openbaring


Bronnen
Leeuwarder Courant 08-09-1978
Vrije Stem 11-09-1978
Het vrije volk 05-06-1968.
https://www.pinterest.com/braindribble/blood-stained-historical-artifact

Geen opmerkingen: