Zoeken in deze blog

Translate

vrijdag 22 april 2011

Zaligverklaring (incl. opgraving) paus Johannes Paulus II

Op 1 mei aanstaande zal paus Johannes Paulus II zalig worden verklaard. Een recent bezoek aan de St. Pieter in Rome bracht meer opheldering.

Procedure

Reeds gedurende zijn begrafenis op 8 april 2005 werd door pelgrims om heiligverklaring van de overleden paus gevraagd. Ook bij de intreding van de nieuwe paus vielen spandoeken met de kreet 'Santo subito' duidelijk waar te nemen.


Zaligverklaring

Dit gaat echter niet zomaar. Een speciale afdeling van het Vaticaan moet eerst gedegen onderzoek doen naar het gedachtegoed tijdens iemands leven en evt. bijzondere daden na zijn dood (incl. een mirakel) in de vorm van het inwinnen van bewijs en getuigenissen hieromtrent. Het mirakel geldt vooral als een bewijs voor inspraak bij God (het gebed is tenslotte gehoord), oftewel dat de persoon in kwestie feitelijk reeds in de hemel is. Dat paus Johannes op deze manier een Franse non genas van de ziekte van Parkinson, waar hij zelf ook aan leed, is evenmin toeval.
Pas na inspectie en goedkeuring van alle daden volgt een officiële zaligverklaring - op 1 mei 2011 a.s. dus - en vervolgens, meestal na langere tijd (enige decennia), heiligverklaring. Hiervoor is een tweede bewezen mirakel na de zaligverklaring nodig. In zijn testament had de paus overigens uitdrukkelijk om vernietiging van zijn persoonlijk archief gevraagd, maar daar is naar eigen zeggen door diens persoonlijk secretaris geen gevolg aan gegeven; de papieren zouden o.a. nuttig kunnen zijn voor het onderzoek naar de heiligverklaring.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4610607.stm

Heiligverklaring

Het moge duidelijk zijn dat de populariteit van de vorige paus zijn versnelde intrede tot de hemel mede mogelijk heeft gemaakt. Vandaar dat in 2005 tevens de gebruikelijke wachttijd na iemands dood van 5 jaar werd overgeslagen.
Paus Johannes Paulus II was zelf overigens een groot voorstander van heiligverklaringen: onder zijn pontificaat gebeurde dit vaker dan in de vier eeuwen daarvoor. O.a. Moeder Teresa en Padre Pio, wiens aanwezigheid in vrijwel elke Italiaanse kerk valt waar te nemen, behoorden tot de uitverkorenen.

Programma: opgraving lichaam

Het programma volgend weekend kent een zeer opmerkelijk onderdeel. Het lichaam van de paus zal uit zijn graf in de crypte van de St. Pieter worden gehaald om publiekelijk aan de gelovigen te worden getoond. De houten kist zal na de speciale openlucht dienst vanwege de canonisatie voor het hoofdaltaar van de kerk worden geplaatst. Iedereen die wil, kan en mag het gaan komen zien. De ceremonie zal in totaal drie dagen in beslag nemen.
Opgraving van het lichaam past enigszins in de traditie dat relieken van heiligen (incl. zijn afbeelding) aanbid mogen worden. Of poogt men wellicht zo tevens een tweede mirakel te bevorderen? In de crypte staat overigens een permanente webcam bij het graf van paus Johannes Paulus II opgesteld. Maar voor hoe lang nog?

Narthex St. Pieter

In het voorportaal van de St. Pieter, de zogenaamde narthex, is voor de hoofdingang een nieuwe marmeren vloermozaïek aangebracht ter ere van paus Johannes XXIII (1958-1963). Kerken worden door toeristen meestal alleen bezocht vanwege hun oude kunst, maar dit viel juist op (naast het feit dat het was afgezet) vanwege het moderne karakter. Het ontwerp is van Giacomo Manzu.
Op onderstaande foto ziet u enige kardinalen er overheen lopen ter illustratie van de grootte van het geheel.


Modern en toch oud


Het wapenschild van paus Johannes XXIII is geplaatst tegen de achtergrond van de pauselijke symbolen, waaronder de tiara of kroon en de gekruiste sleutels namens Petrus.


De moderne stijl verwijst tegelijk ook naar de vroeg-byzantijnse kunst zoals bv. goed valt te zien in de leeuw (Marcus de Evangelist).


Paus Johannes XXIII

Deze (anti-)paus werd in 2001 zalig verklaard. Diens lichaam is toen verplaatst van de crypte naar een glazen sarcofaag onder het altaar van St. Jeronimus. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat iets soortgelijks staat te gebeuren met paus Johannes Paulus II in de nabije toekomst.


Nawoord 29 april 2011

De kist met het lichaam van de paus is vandaag opgegraven. Na de ceremonie zal de kist in een nieuwe crypte gaan onder het altaar in een kapel gelegen dichtbij de Pieta van Michelangelo. De marmeren grafsteen gaat naar Polen.

Geen opmerkingen: